?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 沛_PP材表面ȝ的原因分?- 源市蓝天塑料制品有限公?/title> <meta name="keywords" content="吉林十一选五专家推荐预测,吉林十一选五走市图,吉林十一选五和值表" /> <link type="text/css" href="/template/NEST70001/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/NEST70001/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/NEST70001/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/NEST70001/js/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="topNav"> <div class="topNavSe"> <a>源市蓝天塑料制品有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.jovwnzw.buzz">pp材?/a>?a href="/supply/">pp通风道</a>?a href="/news/">PP通风材</a>{相关信息发布和*** 新资讯,敬请xQ?</a> <div class="search"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/NEST70001/images/search_button.jpg" class="search_button"> </Form> </div> </div> </div> <div class="topCen"> <div class="fl logo"><img src="/uploads/logo/20180202052700.png" alt="源市蓝天塑料制品有限公? /></div> <div class="fr topCenR"> <div class="tel clearfix"> <h2 class="fl mt5"><img src="/template/NEST70001/images/tel.jpg" alt="咨询热线"/></h2> <h3 class="fl ml5"> <p class="fs14 font_w col_6">免费咨询热线</p> <p class="fs24 font_a col_d8 fb">0391- 6756229</p> </h3> </div> </div> </div> <div class="menu font_w fs16 mt10"> <div class="wfixed"> <ul> <li><a href="http://www.jovwnzw.buzz/" class="cur" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a href="http://www.jovwnzw.buzz/about/" rel="nofollow" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a href="http://www.jovwnzw.buzz/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li><a href="http://www.jovwnzw.buzz/supply/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a href="http://www.jovwnzw.buzz/about/about2.html" rel="nofollow" title="公司风采">公司风采</a></li> <li><a href="http://www.jovwnzw.buzz/about/about3.html" rel="nofollow" title="生讑֤">生讑֤</a></li> <li><a href="http://www.jovwnzw.buzz/about/about4.html" rel="nofollow" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a href="http://www.jovwnzw.buzz/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> <li><a target='_blank' href="http://www.jovwnzw.buzz/sfsbjl/"><img src="/template/NEST70001/images/ban.jpg" /></a></li> <li><a target='_blank' href="http://www.jovwnzw.buzz/ccqtld/"><img src="/template/NEST70001/images/ban1.jpg" /></a></li> <li><a target='_blank' href="http://www.jovwnzw.buzz/sssbjl/"><img src="/template/NEST70001/images/ban2.jpg" /></a></li> </ul> <div class="foucs"></div> <div class="wfixed pr"> <div class="rBtn foucsButton"> <span></span> </div> <div class="lBtn foucsButton"> <span></span> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=400; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180203030057.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180203030110.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20181130101407.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="main clearfix wfixed"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="asidePro insAside mt30"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">产品中心</span> <p class="fs16 font_a">PRODUCT CENTER</p> </div> <dl class="fs14 tac mt15"> <dt><a href="http://www.jovwnzw.buzz/pptfyjl/">PP通风用系列?/a></dt> <dd><a href="/pptfyjl/pptfgc/">PP通风材</a></dd> <dd><a href="/pptfyjl/pptfff/">PP通风风阀</a></dd> <dd><a href="/pptfyjl/pptfwt/">PP通风弯头</a></dd> <dd><a href="/pptfyjl/pptfzt/">PP通风直?/a></dd> <dd><a href="/pptfyjl/pptffl/">PP通风法兰</a></dd> <dd><a href="/pptfyjl/pptfst/">PP通风三?/a></dd> <dd><a href="/pptfyjl/pptfzyht/">PP通风专用焊条</a></dd> <dt><a href="http://www.jovwnzw.buzz/pphgygcjl/">PP化工用管材系?/a></dt> <dd><a href="/pphgygcjl/ppgc/">PP材</a></dd> <dd><a href="/pphgygcjl/ppft/">PP头</a></dd> <dd><a href="/pphgygcjl/ppggf/">PP夹阀</a></dd> <dd><a href="/pphgygcjl/ppflqf/">PP法兰球阀</a></dd> <dd><a href="/pphgygcjl/ppccqf/">PP承插球阀</a></dd> <dd><a href="/pphgygcjl/ppgdsj/">PP道视镜</a></dd> <dd><a href="/pphgygcjl/ppqyf/">PP取样阀</a></dd> <dd><a href="/pphgygcjl/ppst/">PP三?/a></dd> <dd><a href="/pphgygcjl/ppwt/">PP弯头</a></dd> <dd><a href="/pphgygcjl/ppfl/">PP法兰</a></dd> <dd><a href="/pphgygcjl/pphtfl/">PPzd法兰</a></dd> <dd><a href="/pphgygcjl/ppzt/">PP直?/a></dd> <dd><a href="/pphgygcjl/ppht/">PP焊条</a></dd> </dl> </div> <div class="asideCotact insAside mt30"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">联系我们</span> <p class="fs16 font_a">CONTACT US</p> </div> <ul class="fs14 mt15"> <li>源市蓝天塑料制品有限公?/li> <li>联系人:郭经?/li> <li>电话Q?391- 6756229</li> <li>传真Q?391-6759229</li> <li>邮箱Q?a href="mailto:jyltsl@163.com" rel="nofollow" title="jyltsl@163.com">jyltsl@163.com</a></li> <li>|址Q?a href="http://www.jovwnzw.buzz" rel="nofollow" title="www.jovwnzw.buzz">www.jovwnzw.buzz</a></li> <li>地址Q河南省源市五龙口镇北街中D?/li> </ul> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">新闻详情</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容</b> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <h1 class="tac fs20">沛_PP材表面ȝ的原因分?/h1> <h3 class="tac"><span>来源Q?a href='http://www.jovwnzw.buzz/news/116.html'>http://www.jovwnzw.buzz/news/116.html</a></span><span>发布旉Q?020-03-25</span></h3> <div class="con mt10 fs14"> <p>  1.׃机头或机{内原料加热旉长,机头和机{不q净Q或加工温度q高或螺杆损坏,Ҏ产生时效材料Q挤出时Q大凹坑变成凹坑Q尤其是在添加回收材料时Q这U情况应在停机后U?.5时内停止添加压的材料?br /> <br /> 2.原材料潮湿时Q河南PP材和PVC上后会在表面形成气泡,可以观察刎ͼq些斑点具有沿着挤压的相反方向拉伸而Ş成的尾_此时Q原料需要干燥?br /> <br /> 3.当原料中存在难以塑化的杂质时Q也会生凹坑,当这U凹坑很大时Q可以看到凹坑中间的杂质?br /> <div style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20200325/20200325170201_5045.jpg" alt="沛_PP材" width="400" height="300" title="沛_PP材" align="" /> </div> 4.当原料中存在更多难以塑化的结晶点成分Ӟ也会发生点蚀Q此Ӟ有必要提高处理温度或更换原料?br /> <br /> 5.固定套冷却水的不均匀会在道表面产生点蚀Q这U现象或多或地存在于?15以上的各U规格的道中,原因是,随着口径的增加,坐封套的冷却水分配受重力的媄响更大,所需的冷却水量越大,形成完整的水膜的隑ֺp大,应调节每条进水管的水量Q以适当增加上部水流量或增加冷却效果差的区域的水量?br /> <br /> 6.׃定径套筒冷却通道的阻塞而导致的水量不均匀Q将D凹坑有规律地分布Q有时在道表面上呈直线分布Q在q种情况下,应调节流道孔Q以保冷却水的均匀膜Ş成,以免出现ȝ?br /> <br /> 7.q多的水会导致PVC道和配件表面出现点蚀Q这U情况主要发生在孔型施胶套筒上,׃定径套筒的内部流动通道没有分隔Q因此在重力作用下的水压更大Q水量也更多Q上部的水量,子表面柔YQ在水压高的地方会生?br /></p> </div> <div class="newArtiNext mt10"><div>上一?<a href="117.html">塑料通风道常见问题汇?/a></div> <div>下一?<a href="115.html">冬天如何安全操作塑料通风道讑֤Q?/a></div> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e6%b2%b3%e5%8d%97PP%e7%ae%a1%e6%9d%90'>沛_PP材</a>,</div> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻</span> </div> <div class="artiNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a href="http://www.jovwnzw.buzz/news/116.html" >沛_PP材表面ȝ的原因分?/a><span>2020-03-25</span></li> <li><a href="http://www.jovwnzw.buzz/news/113.html" >沛_PP材生U也要防潮防低温</a><span>2020-03-03</span></li> <li><a href="http://www.jovwnzw.buzz/news/112.html" >沛_PP材加工性能有些特点</a><span>2020-02-15</span></li> <li><a href="http://www.jovwnzw.buzz/news/108.html" >沛_PP材表面ȝ的原因分?/a><span>2019-12-17</span></li> </ul> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关产品</span> </div> <div class="insPro clearfix tac pt10"> <div class="insProLi"> <h3><a href="http://www.jovwnzw.buzz/supply/25.html" title="pp?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32291/201805081004032993229110662.jpg?path=www.jovwnzw.buzz/uploads/cp/201805081004032993229110662.jpg" width="235" height="179" /></a></h3> <p><a href="http://www.jovwnzw.buzz/supply/25.html" title="pp?>pp?/a></p> </div> <div class="insProLi"> <h3><a href="http://www.jovwnzw.buzz/supply/24.html" title="ppzd法兰"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32291/201803011607252033229136507.jpg?path=www.jovwnzw.buzz/uploads/cp/201803011607252033229136507.jpg" width="235" height="179" /></a></h3> <p><a href="http://www.jovwnzw.buzz/supply/24.html" title="ppzd法兰">ppzd法兰</a></p> </div> <div class="insProLi"> <h3><a href="http://www.jovwnzw.buzz/supply/22.html" title="PP道视镜"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32291/201803011602448423229193987.jpg?path=www.jovwnzw.buzz/uploads/cp/201803011602448423229193987.jpg" width="235" height="179" /></a></h3> <p><a href="http://www.jovwnzw.buzz/supply/22.html" title="PP道视镜">PP道视镜</a></p> </div> </div> </div> </div> <div class="foot font_w "> <div class="ftNav"> <div class="wfixed clearfix fs14"> <ul> <li><a href="http://www.jovwnzw.buzz/" class="cur" title="|站首页" rel="nofollow">|站首页<em></em></a></li> <li><a href="http://www.jovwnzw.buzz/about/" rel="nofollow" title="走进我们">走进我们<em></em></a></li> <li><a href="http://www.jovwnzw.buzz/news/" title="新闻资讯" rel="nofollow">新闻资讯<em></em></a></li> <li><a href="http://www.jovwnzw.buzz/supply/" title="产品中心" rel="nofollow">产品中心<em></em></a></li> <li><a href="http://www.jovwnzw.buzz/about/about4.html" rel="nofollow" title="资质荣誉">资质荣誉<em></em></a></li> <li><a href="http://www.jovwnzw.buzz/about/about3.html" rel="nofollow" title="生讑֤">生讑֤<em></em></a></li> <li><a href="http://www.jovwnzw.buzz/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们<em></em></a></li> <li><a href="http://www.jovwnzw.buzz/sitemap.html" title="|站地图" >|站地图<em></em></a></li> <li><a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank"><em></em></a> </li> </ul> </div> </div> <div class="ftCon clearfix wfixed"> <div class="bottom fl"> <p>Copyright© www.jovwnzw.buzz(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" rel="nofollow" target="_parent">复制链接</a>)Powered by <a href="http://www.nestcms.com" title="企业pȝ" rel="nofollow" target="_blank">{l</a> <a href="https://#baidu.com/web/welcome/ico?s=61af7f5a172224a3906047a43493b8c0" target="_blank" rel="nofollow">癑ֺl计</a> <a href="/sitemap.xml" >XML</a></p> <p>:聚丙烯管材配件哪家好Q供应订做多钱QPP环保通风道怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供塑料通风道、pp材料、PP通风材、pp通风道{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?/p> <div style="width:500px;display:inline-block;"> <div class="cnzz fl"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1272874304'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1272874304%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <div style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-01-26/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.ecnet.org.cn/CertificateAuthority/Certificate/Reference?code=ECA3817628481&iconType=1"></script> </div> </div> <p>热门城市推广: <b class="ml15"> <a href="/jiyuan.html" title="源" target="_blank" >源</a> <a href="/chengdu.html" title="成都" target="_blank" >成都</a> <a href="/hena2.html" title="沛_" target="_blank" >沛_</a> <a href="/tianjin2.html" title="天|" target="_blank" >天|</a> <a href="/xian.html" title="西安" target="_blank" >西安</a> <a href="/zhengzhou.html" title="郑州" target="_blank" >郑州</a> <a href="/wuhan.html" title="武汉" target="_blank" >武汉</a></b></p> </div> <div class="ftEwm tac fr"> <img src="/template/NEST70001/images/ewm.jpg" width="100" height="100" /> <p>手机|站二维?/p> </div> </div> </div> <div style="position:fixed; z-index:9999; left:0px; top:20%; width:193px; height:57px;"><a href="https://jyltslzp.1688.com" target="_blank"><img src="/template/NEST70001/images/al.png"/></a></div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script src="/template/NEST70001/js/select.js"></script> <script> $(function(){ $(".asidePro dt a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".asidePro dt a").removeClass('cur'); $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".ftNav li a").hover(function(){ $(".ftNav li a").removeClass("ftCur"); $(this).addClass("ftCur"); }); $(".ftNav li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('ftCur'); return false; } }); $(".insPro .insProLi").hover(function(){ $(this).find("h2 img").stop().animate({"width":"255px","height":"199px","left":"-10px","top":"-10px"},500); $(this).find("h3 a").addClass("cur"); },function(){ $(this).find("h2 img").stop().animate({"width":"235px","height":"179px","left":"0px","top":"0px"},500); $(this).find("h3 a").removeClass("cur"); }); }) </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?61af7f5a172224a3906047a43493b8c0"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/NEST70001/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script type="text/javascript" src="http://g.789001.net/public"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/32291/stat/"></script> <a href="http://www.jovwnzw.buzz/"><span class="STYLE1">ʮһѡͼ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.450985.tw">ָ֤ʲô</a> <a href="http://www.400529.tw">ũ500</a> <a href="http://www.946884.tw">3dԻͼͼ</a> <a href="http://www.853659.live">С㿪</a> <a href="http://www.959710.tw">ƱƼ101˽ļ</a> <a href="http://www.440607.tw">ֲũ</a> <a href="http://www.1302991.buzz">11ѡ5ͼ</a> <a href="http://www.696277.tw">ϺƱڻʹ˾</a> <a href="http://www.841260.tw">ɹſ3ͼ</a> <a href="http://www.836527.tw">ʮ</a> <a href="http://www.663820.tw">3dϷԴ</a> <a href="http://www.348610.tw">18Ԫ</a> <a href="http://www.996267.tw">ʮһѡͼʮһ</a> <a href="http://www.743555.tw">2018ʱʱƽ̨ĸ</a> <a href="http://www.918744.tw">ֳŲ</a> <a href="http://www.653626.tw">3dֱѡƻ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>